Heumanska stiftelsen

Bild från Instagram Piamas

Bild från Instagram Piamas

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja utvecklingsstörda och/eller handikappade barns vård, fostran och utbildning, vård av behövande utvecklingsstörda och/eller handikappade i alla åldrar samt vetenskaplig undervisning eller forskning avseende utvecklingsstörda och/eller handikappade.

 

Heumanska stiftelsen
Stiftelseadministration
Nordea Bank
405 09 GÖTEBORG
031-7716022

AnnMari och Per Ahlqvists Stiftelse

 

soomarang

AnnMari och Per Ahlqvists Stiftelse

Organisationsnummer: 802424-6533
c/o Adress: SEB
Adress: Institutioner & Stiftelser
Postnummer: 40504
Ort: GÖTEBORG
Telefonnummer: 031-622516
Fax: 031-158845
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: AnnMari och Per Ahlqvists Stiftelse
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att främja utvecklingsstörda barns vård, fostran och/eller utbildning.
År: 2015
Tillgångar: 38.071.034 kr

Edith Perssons stiftelse för utvecklingsstörda i Helsingborg

Edith Perssons stiftelse för utvecklingsstörda i Helsingborg
Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg
042-21 02 61

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vård, fostran och utbildning samt bereda rekreation åt de utvecklingsstörda i Helsingborg med omnejd.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Annetorpshemmets samfond

 

-Stiftelsen Annetorpshemmets samfond-

Syfte

Sprida nytta och trevnad bland vårdtagare vid Annetorpshemmet och sedan hemmet avvecklats, sprida nytta och trevnad bland synskadade utvecklingsstörda personer.

Vem kan söka?

Synskadade utvecklingsstörda personer i Skåne, i första hand i före detta Malmöhus län.

Utdelning

Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdatum varje år är 1 mars respektive 1 september.

Mer information

Skane.se/habilitering

 

Stiftelsen Harriet Asps Minne

Stiftelsen Harriet Asps Minne

om stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att bereda hjälp till och glädje för behövande, utvecklingsstörda vuxna i första hand inom Västerleds församling i Stockholms kommun, men även inom andra församlingar i Stockholm.

att ansöka

Ansökningsblankett ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 mars.