Heumanska stiftelsen

Bild från Instagram Piamas

Bild från Instagram Piamas

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja utvecklingsstörda och/eller handikappade barns vård, fostran och utbildning, vård av behövande utvecklingsstörda och/eller handikappade i alla åldrar samt vetenskaplig undervisning eller forskning avseende utvecklingsstörda och/eller handikappade.

 

Heumanska stiftelsen
Stiftelseadministration
Nordea Bank
405 09 GÖTEBORG
031-7716022
Posted in Fonder & Stipendier.