Fond åt barnfamiljer i behov av vård på hälsohem

Hälsoresor till Casa de Dom Inácio, Abbadiâna, Brasilien

Insamlingsstiftelsen S:ta Rita

Holbergsgatan 115
Anita Ekberg
168 45 BROMMA
0730-878051
Insamlingsstiftelsen har till syfte att utöva hjälpverksamhet bland ekonomiskt behövande, i första hand för hälsoresor till Casa de Dom Inácio, Abbadiâna, Brasilien i regi av SEM, Svenska Energimedicinska AB.

Styrelsen kan även bevilja bidrag till av SEM AB föreslagna och godkända behandlingsformer i Sverige eller andra länder. För i Sverige stadigvarande boende personer som är i behov av vård, främst familjer med minderåriga barn.