Enkelt knep att kolla vilken lampa som är trasig i adventsstaken!

Innehåll i Pankpraktikan