Den 3 jan, den tionde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den tionde dagen, den 3 jan , spår oktober månad...

Den tionde dagen

Då skall mycket stort väder varda,

Som plågor och slag tillförer de lärda.

Om wädret blås hårdt den tionde natten

 Tionde natt

Då skall mycket fä bliva sjukt och dö,

Därföre behöver man icke mycket hö.

Den 2 jan, den nionde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den nionde dagen, den 2 jan , spår september månad...

Den nionde dagen

Det betyder god lycka med får och lamm,

Därföre giv dem foder i deras gahn,

Förty får är gode i många måtto.

Föd dem väl, det skall vara din båtnad,

Du haver icke mjölk av dem allena,

Deras kött, ull och skinn så rena.

Utan uti dem är ännu mer förborgat,

Vilket ofta borttager stor sorg,

Icke allenast hos den menige man,

Utan ock hos Herrar och furstar försann,

Deras tarmar äro de, som jag menar,

De giva sitt ljud så ljuvt och rena,

När man fem på instrument,

Konstigt brukar och behänt,

Som äre trummor, harpor och giga.

Deras lov kan icke förtiga,

Vem därpå vet rätt väl klinga,

Han kan komma lata pigor att springa.

Om wädret blås hårdt den nionde natten

 Nionde natt

Då skall mycket folk sjukt bliva,

Helsot skall sig då till många begiva.

Den 1 jan, den åttonde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den åttonde dagen, den1 jan , spår augusti månad…

Den åttonde dagen

Då bliver ett ganska rikt år med fisk,

Så var får nog på sin disk.

Om wädret blås hårdt den åttonde natten

 åttonde natt

Helsot skall sig då till många begiva.

De unge måtte ock med i detta spel.

Självhushållning på Djupadal

Idag måste jag lämna tillbaka boken Självhushållning på Djupadal till biblioteket efter två omlån!

En bok jag verkligen rekommenderar varmt till alla!

Självhushållning på Djupadal (inbunden)

Mycket fin och varm bok att ge bort i present eller julklapp!

Finns på Bokus inbunden för 286 kr

Självhushållning på Djupadal

av Gustav Mandelmann, Marie Mandelmann  (inbunden, 2013)

Bokus.com direkt länk⇒

Den 28 dec, den fjärde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den fjärde dagen, den 28 dec, spår april månad...

Den fjärde dagen

Då skall ungt folk vara mycket skröplig,

De, som först äro blevne myndig.

Om wädret blås hårdt den fjärde natten

 Fjärde natt

Det år skall stor hunger vara,

Därför åkalla Gud vår Herra!

Den 27 dec, den tredje dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den tredje dagen, den 27 dec, spår mars månad...

Den tredje dagen

Skiner solen den tredje dag,

Då skola prelater och papister föra stor klag,

Då skola de hava står bånge,

De munkar skola beklaga månge:

Då skall där tvedräkt imellan dem vara.

Att de skola stå med apor rara,

Jag hoppas det dock skall få ända,

Så skola de sig själva skämmas och känna,

O Gud! ville du deras hjärta röra,

Och genom ditt ord ville dem leda,

Så kunde de emot dig varken strida eller fäkta.

Att de kunde känna den tid,

Där mången deras skalkhet ej gitte lida:

Men skall djävulen med dem spela,

När de av världen skola vela,

Då skola de det försida bekänna,

Ty elden skall dem förbränna;

Vilken för det onda är berett;

Från begynnelsen nu till evighet;

Det är då tövat allt för länge;

Förty förlåten är då till sänge.

Om wädret blås hårdt den tredje natten, den 27 dec

 

Tredje natt

Det år skall många Konungar dö,

Och ej länge leva på denna Ö.

Tomten är änna från Göteborg

Fotograf:Julkort av Jenny Nyström

”Tomten” skrevs i Slottsskogen

Den kända författaremViktor Rydberg var på promenad med chefredaktören Hedlund i Slottsskogen när han Plötsligt bad honom att stanna, och på ett papper mot Hedlunds rygg skrev han ner alla verser till dikten ”Tomten”. Han publicerade historien i tidningen och lät 17-åriga Jenny Nyström måla bilderna som använde sin pappa som förebild som var en vänlig man och lärare på Stigbergstorget. Familjen bodde på allmänna vägen i Majorna.

Text sammanfattad från Expressen

http://www.expressen.se/gt/tomtens-ursprung-bekraftat-goteborgare/