Härlanda församling, Göteborg

Söka Fonder

Du som bor och är skriven i Härlanda församling har möjlighet att söka ekonomisk hjälp genom de fonder som Härlanda församling förvaltar. Det finns också möjlighet att söka fonder som inte förvaltas av Härlanda församling. Det är fonder som förvaltas av Göteborgs kommun eller andra organisationer.

Om du vet med dig att du har behov av ett ekonomiskt stöd så ta kontakt med:

Diakon Helene Ericsson tel. 031-731 80 28
Mottagning onsdag och fredag 9-11.

Let´s deal

Engelbrekts församlings stiftelse för behövande

Ekonomiskt stöd

 

Stiftelsemedel

Genom ”Engelbrekts församlings stiftelse för behövande” kan man efter ansökan få visst ekonomiskt stöd i akuta situationer. Personer som kan erhålla stöd ska vara bosatta i Engelbrekts församling och tillhöriga Svenska kyrkan.

”Behövande” betyder att månadsinkomsten ej får överstiga 12.500:- före skatt.
Ring eller skicka e-post för att boka tid innan besök.

 

Engelbrekts församling kan ge tillfällig hjälp också med medel från Stiftelsen EKA.
Ur Stiftelsen Eka:s stadgar:
Stiftelsen skall ha till ändamål att inom Engelbrekts församlings nuvarande gränser ge tillfällig hjälp till mantalsskrivna invånare, tillhöriga Svenska Kyrkan, vilka är ålderstigna, sjuka eller handikappade, eller på annat sätt i behov av hjälp, eller idka annan därmed förenlig verksamhet av diakonal art.

Upplysningar:
Diakon Mona Logård, tel. 08-406 98 00.
Telefontid måndag-fredag kl 10.00-11.30.
mona.logard@svenskakyrkan.se

Trygghetsringen för ensamboende
Trygghetsringen för ensamboende fungerar så att den som är ansluten ringer oss varje dag och talar in sitt namn och telefonnummer på ett band. Vi lyssnar dagligen på bandet, och om någon inte har ringt, ringer vi upp vederbörande eller någon anhörig.

Upplysningar:
Mona Logård, tel. 08-406 98 00.

 

Köp 3 Lithells och få en korvtermos

Så här gör du för att få en egen termos:

Lägg in kvittot/kvittona från dina inköp av Lithells produkter i ett kuvert.

Skriv ditt namn, adress och telefonnummer, och skicka sedan allt till Lithells, 801 86 Gävle.

Sedan är det bara att vänta på paketet.

Kampanjen gäller t.o.m. 2015-04-30 eller så långt lagret räcker.