Söka bidrag för Volontärinsats

Kanske vill du bli volontär men har inte råd att bekosta resan själv?

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond

Stipendium kan sökas för utlandsresor som faller inom någon av följande tre kategorier:

  • lägervistelser med gemensamma aktiviteter med ungdomar från annat land/andra länder
  • utbyten, dvs besök i annat land varifrån även svarsbesök till Sverige kommer att ske
  • volontärinsatser av minst fyra veckors längd.

Ansökningar med beräknad avresa mellan 1 maj och 30 november skall vara respektive kansli tillhanda senast 15 februari.

Ansökningar med beräknad avresa mellan 1 december och 30 april skall vara respektive kansli tillhanda senast 15 september.

Ansökan skickas per vanlig post till Folke Bernadottes Minnesfond, Box 4309, 102 67 Stockholm.

ANSÖKNINGSBLANKETT

Vidare upplysningar kan erhållas av kansliet, tel 08 - 662 25 05

(Telefontider anges på telefonsvarare)

E-post: fbminne@gmail.com

FOLKE BERNADOTTES MINNESFOND

Box 4309, 102 67 Stockholm

 

Här finns Volontärresor

https://www.volontarresor.se/

Posted in Fonder & Stipendier, kul.