Stiftelsen B J Wesslers Donationsfond

 
ANSÖKAN OM UTDELNING
STIFTELSEN B J WESSLERS DONATIONSFOND
Fonden lämnar följande bidrag som kan sökas av privatpersoner
och organisationer
1) 20 % till mindre bemedlade pensionärer, bosatta inom Sundsvalls kommun efter kommunsammanläggningar åren 1965 och 1974.
 
2) 20 % för konvalescentvård och rekreationsresor till äldre sjuka
kvinnor vilka annars inte skulle ha ekonomiska möjligheter att
bekosta sådana utgifter.
 
Utdelning sker till kvinnor bosatta inom Sundsvalls kommun efter kommunsammanläggningar åren 1965 och 1974.
 
 
Intyg från läkare, diakonissa eller liknande ska bifogas ansökan.
 
3) 10 % som bidrag till föreningar eller organisationer inom Sundsvallsdistriktet, som har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp.
 
 
Observera att ansökan, när det gäller ändamålen under 1 och 2 ovan, endast kan göras på särskild ansökningsblankett som kan fås på Nordeas kontor Vängåvan i Sundsvall eller beställas på telefon
08–579 428 22 eller via e-post stiftelseadministration@nordea.com
 

 

Ansökan skall före 2 nov skickas till:
Stiftelsen B J Wesslers Donationsfond
Nordea Stiftelsetjänst G273
105 71 Stockholm.
 
Beviljat bidrag utbetalas senast den 6 december
 
Brev skickas endast till dem som beviljats bidrag, brev om avslag
skickas alltså inte ut

 

 

Posted in Fonder & Stipendier.