Hundfond

Stiftelsen Anna Bogeman-Stackelbergs fond

Stiftelsen Anna Bogeman-Stackelbergs fond
Box 7070
SLU, Adm. byrån
750 07 UPPSALA
018-671000

Av den årliga ränteavkastningen skall bestridas sjukvården av hundar tillhörande obemedlade ägare och får även efter styrelsens omprövning användas till inköp av specialinstrument härför.

Posted in Fonder & Stipendier.