Fond för att främja vård åt behövande ålderstigna, sjuka och handikappade.

Hedvig och Paul Boréns Stiftelse

ÄNDAMÅL

Att främja ungdomens fostran och utbildning i kristen anda. Stiftelsen skall även främja vård åt behövande ålderstigna, sjuka och handikappade.

Box 40

139 40 VÄRMDÖ

Posted in Fonder & Stipendier.