Har du ett sjukt barn som behöver paus med rolig aktivitet?

Ansök om en Stor dag!

hjälp sjuka barn

Få en paus i vardagen som gör skillnad! Ansök till våra Stora Dagar för barn och ungdomar med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Alla Stora Dagar riktar sig till barn och ungdomar mellan 4 och 18 år som är bosatta i Sverige och lever med en allvarlig sjukdom och/eller diagnos som påverkar vardagen med regelbundna vårdkontakter och svårigheter i till exempel hem och skola.

Det finns passande Stora Dagar i hela landet för olika åldrar.

Mer information