Stiftelsen Tandläkare John Erik Engströms fond

Fond för tandläkare

ÄNDAMÅL

1) Avkastningen skall i första hand tilldelas tandläkarkolleger som äro i behov av ekonomiskt stöd.

2) I andra hand kan avkastningen tilldelas för förtjänstfulla insatser såsom publicering, demonstrationer etc. inom det praktiskt kliniska området.

3) Bidrag kan även utgå till studieresor.

 

Svenska TandläkarSällskapet

Box 1217

111 82 STOCKHOLM

Posted in Fonder & Stipendier.