Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor

Fredrika Bremer

Syfte

Denna stiftelse delar ut bidrag till kvinnor som har missbrukat alkohol och/eller narkotika, men som har slutat. Sökande ska ha varit drogfri i minst ett år, men inte längre än fem år.

Ansökan

I din ansökan vill vi att du berättar om ditt tidigare missbruk och hur du tagit dig ur, och vidare från det. Vi vill också ha namn och kontaktuppgifter (telefonnummer) på en referent som kan intyga din drogfrihet. Referenten kan inte vara en vän eller familjemedlem utan någon du haft en professionell kontakt med gällande ditt tidigare missbruk.

Du behöver även skriva dina kontaktuppgifter, namn, adress, e-post och telefonnummer samt uppgift om bank- och kontonummer. Om du inte vill uppge bank- och kontonummer i ditt brev så kan vi återkomma med frågan om du blir aktuell för stipendium. Du behöver också bifoga ett aktuellt personbevis från skatteverket.

Ansökan skickas sedan till

Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor
c/o Fredrika Bremer-förbundet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

Ansökningsperioden är form 1 februari till 30 juni.  Besked om beviljat bidrag sker genom utbetalning senast den 15 november 2020. Förhandsbesked eller besked om avslag kan tyvärr inte lämnas.

Endast de ansökningar som kommer in under aktuell ansökningsperiod kommer att behandlas.

Övriga frågor

Maila kansliet på: kansli@fredrikabremer.se

Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor

Produktexperter Stipendium

10,000 SEK stipendium för ambitiösa studenter!

Hur studenter ansöker:

Skicka en skriftlig ansökan (max. 500 ord) angående varför du valde det ämne du studerar, samt hur du planerar att bli en expert inom ditt område, vad dina framtida planer är inom denna nisch.

Deadline: 1 juni, 2020. Vårt team kommer att gå igenom varje ansökan, samt annonsera vinnaren den 1 juli 2020.

För mer information, läs vidare om Produktexperter Stipendium, här: https://www.produktexperter.se/produktexperter-stipendium/