Vilken lampa är trasig i adventsstaken?

Innehåll i Pankpraktikan