Stiftelsen Volrathine Kalls donationsfond

Fond för lantbrukare i Sverige

ÄNDAMÅL: Att främja lantbrukare i Sverige och deras familjer, som under det löpande året mist sin egendom genom sådana olyckshändelser som orkaner, vattenflöden, hagel, missväxt eller andra omständigheter som de inte kunnat råda över. Stiftelsen främjar även lantbrukares familj då man eller far omkommit genom vådlig händelse.

ANSÖKAN: Senast 15 november på särskild blankett. För mer information se kommunens hemsida.
UTDELNING: Årligen i december månad.

KONTAKTDETALJER
Stiftelsen Volrathine Kalls donationsfond
Göteborg Stad
Per Wallenius
40482 GÖTEBORG
Telefon: 031-3680211
E-mejl:
Webbsida: http://www.goteborg.se/stiftelser
Posted in Fonder & Stipendier.