Skyddat boende för kvinnor

Stiftelsen Fredric Eens Minne

ÄNDAMÅL

Att bereda bostad på billiga villkor åt obemedlade ensamstående kvinnor och huld och vård till deras barn, huvudsakligen till sådana arbetande mödrar, som efter vistelse å barnbördshus, spädbarnshem och dylika inrättningar hava behov av skydd för sig själva och sina barn.

Engellau

Odengatan 91

113 22 STOCKHOLM

08-322634

Ansökningstid: 1 januari — 31 december

Filip Engelau kontaktperson

Ansökningar tas emot året runt genom vanligt brev eller mail!

 

Posted in Fonder & Stipendier.