Bondepraktikan på Farmen!?

Minnesbot för Lantmän

Annons för AdlibrisBondepraktikan eller Minnesbot för Lantmän häftadSvenska, 2010

Författare: Alf Ljung
Boken behandlar det vardagliga livet och årstidernas växlingar som det tedde sig för de flesta i Sverige för hundra år sen. Avsnitt som återkommer varje månad är Jordbruksarbete, Ladugård och stall, Fjäderfäskötsel, Biskötsel, Trädgårdsskötsel, Krukväxter samt jakt och fiske. Boken kan vara av stort intresse för alla som har en trädgårdstäppa, villa, husdjur eller som är intresserad av jakt eller fiske. Dessutom är boken en handbok i ekologisk odling vilket gör boken högaktuell i dag.
Posted in Dagens Tips.