Jöns Christen & Anna Assarssons minnesstiftelse

Jöns Christen & Anna Assarssons minnesstiftelse
Utvägen 9
Svenska kyrkan Eslöv
241 31 Eslöv
0413-34 70 00

Stiftelsen har till ändamål att utdela 90% av avkastningen till behövande ålderstigna (över 65 år) och sjuka personer inom Reslövs församling.

ansokan-om-bidrag-fran-assarssons-stiftelse

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Wollinska Stiftelsen

Vi tillhandahåller bostäder till hyresgäster i Kalmar med omnejd. Bostäderna är huvudsakligen tvårumslägenheter och finns i fem områden i Kalmar tätort.

Bostäder till hyresgäster i Kalmar med omnejd. Bostäderna är huvudsakligen tvårumslägenheter och finns i fem områden i Kalmar tätort.

villkor för boende

För att erhålla bostad hos Wollinska Stiftelsen skall vederbörande bo i Kalmar med omnejd och på grund av ålder och ekonomiska skäl vara i behov av ändamålsenlig bostad till låg hyra. För att få ställa sig i Wollinska stiftelsens bostadskö ska man ha uppnått en ålder av 65 år och ha en inkomst på max 4 basbelopp (2015 motsvarar det 178.000) och privata tillgångar på max 1 basbelopp (2015 motsvarar det 44 500).

Wollinska Stiftelsen

Oscar Wollin(1846-1928) kom till Kalmar 1874 där han köpte apoteket Lejonet och i oktober samma år fick han sina privilegier som apotekare. I mars 1882 gifte sig Oscar med Hilma Sjöling(1858-1943).

Hilma och Oscar Wollin fick inga egna barn och de hade kommit överens om ett gemensamt testamente med påföljden att Hilma fick sitta i orubbat bo vid makens bortgång. I det gemensamma testamentet nedtecknades donationer och gåvor. Testamentet blev offentligt 1943 efter Hilmas bortgång.

Av testamentet framgår att donationen skall förvaltas av en ”stiftelse, som benämnes Wollinska Stiftelsen, för beredande av ett hem för pauvres honteux i Kalmar”. Våren 1949 lades grunden till Stiftelsens första bygge i kv Cypressen med adress Kungsgatan 13. Om stiftelsens fastigheter och byggnader står att läsa på annan plats.

I såväl Kalmar som Borgholm finns gatunamn uppkallade efter Oscar Wollin.

 

http://wollinska.se/hem/