Margit och Walter Winbergs stiftelse

Margit och Walter Winbergs stiftelse
Institutioner & Stiftelser ST S3
SEB Wealth Management
106 40 STOCKHOLM
08-7635000
Ändamål att i första hand att främja sjukvård och rehabilitering för behövande patienter med neurologiska sjukdomar som t ex Stroke, ALS, MS, Morbus Parkinson m fl och då främst patienter som vårdas vid Stiftelsen Humlegården i Sigtuna och i andra hand att främja vetenskaplig forskning kring dessa sjukdomar.

Stiftelsen ALS-fonden

Stiftelsen ALS-fonden
Gabrieljansvägen 2
Gunilla Janzén
903 54  Umeå

Stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja forskning, utveckling samt stöd till patienter och anhöriga med inriktning mot ALS Amyotrofisk lateralskleros (syndrom) samt HS Huntingtons sjukdom.