Von Haugwitz-Cedermarkska stiftelsen

Fond för behövande pensionärer vilka är folkbokförda i Skövde

ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall underhålla och förvalta minst en fastighet för upplåtelse av bostäder i första hand till fattiga och ensamma fruntimmer tillhörande pauvres honteux i Skövde och i andra hand till behövande pensionärer vilka är folkbokförda i Skövde kommun

Von Haugwitz-Cedermarkska stiftelsen

Swedbank AB

Stiftelsetjänst, Private Banking

404 80 Göteborg

031-620000