Lars Norrmans Testamentsstiftelse

Stiftelsenamn:

Lars Norrmans Testamentsstiftelse

Organisationsnummer: 802009-5975
c/o Adress: Nordea Investment AB, stiftelsetjänst H 103
Adress:  
Postnummer: 105 71
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 010-1569177
Fax: 08-57942830
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Min hustru skall äga att, så länge hon lever utan att ingå nytt äktenskap, uppbära den behållna avkastningen av fonden. Skulle min hustru på grund av sjukdom eller annan orsak komma i svårt trångmål, må hon efter bestämmande av banken disponera erforderlig del av fondens kapital.

Sedan min hustrus rätt upphört, skall utav den årliga behållna avkastningen utgivas högst 40 utlandsstipendier till någon blind - härmed avses person vars syn är nedsatt med minst 75 % eller som är helt blind - svensk eller svenska med erforderliga språkkunskaper för att därigenom giva denne eller denna tillfälle till stimulerande kontakt med likställda i andra länder.

Anna och Ingri-Maj Schedins Blindvårdsstiftelse

Stiftelsenamn:

Anna och Ingri-Maj Schedins Blindvårdsstiftelse

Organisationsnummer: 857203-6732
c/o Adress: Danske Bank, Stiftelsetjänst
Adress: Box 110 55
Postnummer: 404 22
Ort: Göteborg
Telefonnummer: 0752-484121
Fax:  
E-post:  
Webbsida:

www.deblindasvanner.se

Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål: Främja blinda barns och blind ungdoms vård och fostran eller för att främja vård av blinda behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.
År: 2014
Tillgångar: 11.474.712 kr