Anna och Ingri-Maj Schedins Blindvårdsstiftelse

Stiftelsenamn:

Anna och Ingri-Maj Schedins Blindvårdsstiftelse

Organisationsnummer: 857203-6732
c/o Adress: Danske Bank, Stiftelsetjänst
Adress: Box 110 55
Postnummer: 404 22
Ort: Göteborg
Telefonnummer: 0752-484121
Fax:  
E-post:  
Webbsida:

www.deblindasvanner.se

Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål: Främja blinda barns och blind ungdoms vård och fostran eller för att främja vård av blinda behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.
År: 2014
Tillgångar: 11.474.712 kr
Posted in Dagens Tips.