Ska vi inte ta och bygga hyreshus tillsammans!?

Men hallå ! Ska vi inte ta och bygga hyreshus tillsammans!? Jo, jag menar allvar. Nu startar vi projektet ETC Bygg som försöker få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Och därmed skapa ett nytt sätt för människor att spara utanför banksystemet. Spara direkt i husen!

Det här är storyn. 

Förra hösten åkte jag genom landet på en turné och på varje ställe skrev snälla människor upp sig på listor för att på orten försöka få igång nya tidningar, bygga växthus, få upp solceller och… skapa hyreshus.

Det här översvallande stödet gjorde att vi satte igång att arbeta ideellt. Först ritade jag ett hus utifrån det jag lärt mig om massiva trähus (se magasinet Kloka Hem). Sedan tog en av Sveriges mest kända husutvecklare, arkitekten Hans Eek, över och gjorde en riktig ritning och framför allt en energikalkyl med ventilation och väggkonstruktion som gör att huset knappt kommer kräva någon energi alls för att värmas/kylas. Och slutligen tog arkitekt Joakim Kaminsky över med sitt lag och har ritat ett färdigt hus som du ser här bredvid.

Nu vill vi bygga de här husen runt landet.

Men då behöver vi din hjälp.

Varför byggs det inga hyreshus i Sverige? Svaret är väldigt enkelt. Byggbolagen vill inte eftersom man tjänar mycket, mycket mer på att elda i den bostadsbrasa som bostadsrätter är. I storstäderna kan bostadsrätter kosta över 100 000 kronor/kvadratmeter, snabba pengar, bygg och spring… Men vi vet idag att man faktiskt kan bygga för under 30 000 kronor/kvadratmeter. Vinsterna är enorma. Och de sker i varje led. Varje underleverantör ska ha sina procent i avkastning, banker och ägare ännu mer och bit för bit får du en pyramid där spekulation och överpriser är sättet för byggbolagen att jaga den där extra vinsten på en glödhet marknad. 

Sverige förstörs av bostadsbrist, segregation och klimatförstörande fuskhus i gips och betong.Och det är helt onödigt. Tokigt och farligt och med en nota till våra barnbarn de får svårt klara.

Vi ska alltså istället bygga hyreshus. Inne i städerna så städerna öppnas för alla. De är helt i massivt trä, allt är klimatrent, vi har dessutom energilösningar (du ser till exempel solcellerna på taket) som gör att de som bor i husen får billigare el och energikostnaden blir väldigt låg generellt. (Vi kommer också lagra värme själva.)

Varje våning (husen kan vara från fem till tolv våningar) är flexibla så att alla typer av boende får plats. Småbarnsfamiljer, äldre, studenter och nyanlända medborgare. Bottenvåningen kan ha butik, hantverkslokaler eller kontor om huset ligger där det fungerar. Och givetvis bygger vi växthus, skapar elbilspool och gör rum för gemensamt matlagande och odlande för de som vill. 

Vi har just lämnat in ansökan om markanvisning i Västerås och vill göra det i 20 städer till.

Men då behöver vi din hjälp.

Så här fungerar Byggsverige. Ett litet gäng byggbolag och fastighetsägare styr politik och utvecklingen. Kommunerna kan inte ens ställa krav på klimatpositiva hus. Nu har vi en lösning som inte skadar någon, är klimatpositiv och ger tryggt boende för alla.

Givetvis utan vinst för oss på ETC Bygg. Det här är icke vinstdrivande företagande.

Och en viktig sak, det är helt transparent. Allt vi gör, varje ritning, varje byggerfarenhet, varje avtal kommer publiceras öppet på projektets sajt, eventuella avslag, eventuella kommunala segheter redovisas öppet, all ekonomi är tydlig och allt material redovisat och den som sedan vill göra om samma sak kan bara kopiera alla erfarenheter och all ekonomi rakt av. 

Det måste bli slut på pratandet. Och då behövs du. I varje stad behöver vi en grupp medborgare som ligger på kommuner och privata markägare och försöker få de pol-itiska talen att vara på riktigt.

Vill man ha klimatpositiva hyreshus mitt i staden för alla, eller är det bara snack?

Det här klarar inte vi – några få aktiva – driva själva. Vi måste ha din hjälp. Bilda grupper, ta vårt material, knacka på kommunalordförandens stängda dörr. Bråka för barnbarnens rätt att bo klimatrent. 

Pengarna då? Givetvis finansierar vi husen gemensamt. Vi startar helt enkelt Sveriges största crowdfunding, du lånar ut och kan då spara i trygga hus, istället för i spekulationsekonomin. Det här är långsiktigt och viktigt och räntan startar med två procent här och nu. Din säkerhet är huset och givetvis hyrorna som de boende har. Bara genom att ta bort vinstjakten vid byggandet och finansieringen så kapar vi faktiskt hyrorna med en femtedel direkt!

Det är midsommar 2017. För mig innebär det att jag snart är 60 år och som present har jag fått en solfond av vänner där alla kan sätta in en gåva för fler solceller på hyreshus och andra tak. Snällt! Samtidigt tar jag ut all tjänstepension jag kan – jag är rasande över att bankerna använt mitt tvångssparande i pensionsfonder till att spekulera i oljebolagsaktier och annat genom åren. Som 60-åring får jag ta ut det och självklart skickar jag då 200 000 kronor till ETC:s  hyreshus. Pengarna gör mer nytta där än hos bankerna.

Det är en gåva att få bli 60 och en ännu större gåva att få göra saker som inte handlar om att tycka att något borde göras utan… göra. 

Vill du hjälpa till? Agera lokalt för mark? Stödja solfonden? Låna ut direkt till hyreshusen?

Mejla johan@etc.se.

Ha en underbar sommar!

mvh Johan Ehrenberg

Stiftelsen Olof och Augusta Melins Minnesfond

Stiftelsen Olof och Augusta Melins Minnesfond
Kyrkogatan 28
Domkyrkoförsamlingen
411 15 GÖTEBORG
031-7316130

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till hyreshjälp, vård vid sjukdom eller annan dylik hjälp åt inom församlingen boende behövande ålderstigna, företrädesvis sådana, tillhörande kategorin pauvres honteux.

Anna Ahrenbergs stiftelse

Stiftelsenamn:

Anna Ahrenbergs stiftelse

Organisationsnummer: 857200-0258
c/o Adress: SEB, Stiftelsetjänst
Adress:  
Postnummer: 405 04
Ort: Göteborg
Telefonnummer: 031-622520
Fax: 031-158845
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson: Claes Westerberg, 0738-316805
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål:

Stiftelsens ändamål är att genom utgivande av hyresbidrag lämna understöd åt kvinnor över 50 år, vilka är i behov därav, för att erhålla en med hänsyn till ålder och hälsotillstånd lämplig boendestandard.

Vid utdelning av hyresbidrag skall företräde ges till släktingar till Anna Ahrenberg och till släktingar till hennes man Henrik Ahrenberg under förutsättning att de i övrigt uppfyller villkoren för att komma i åtnjutande av bidrag.

Vidare äger de företräde som varit bosatta i mer än 20 år i det område som motsvarar det som var Göteborgs stad år 1932.

 

KONTAKTA Stiftelsetjänsten för mer information angående ansökan på tel 031-622520

År: 2015
Tillgångar: 6.946.847 kr

Änggårdsstiftelsen

Änggårdsstiftelsen

Stiftelsens uppgift är att underlätta för fysiskt funktionsnedsatta människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Dessutom arbetar stiftelsen aktivt med främjande av forskning och utveckling.

Bidrag lämnas främst till funktionsnedsatta enskilda personer med rörelsehinder och deras organisationer inom ett geografiskt område som idag motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Enskild sökande gör ansökan på stiftelsens ansökningsblankett. Blanketten skall vara fullständigt ifylld för att styrelsen skall kunna behandla ansökan.

Alla uppgifter måste kunna styrkas med läkarintyg eller intyg från annan behandlare.

Ekonomisk redovisning styrks med kopia på senaste deklaration.

Ansökningblankett sändes med övriga handlingar som åberopas i frankerat kuvert till:

 

Ansökan enskild person
Änggårdsstiftelsen
SEB Stiftelsegruppen
405 04 Göteborg
Tfn: 076-10 40 487
Epost:info@anggardsstiftelsen.se

Änggårdsstiftelsen

Stiftelsens uppgift är att underlätta för fysiskt funktionsnedsatta människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Dessutom arbetar stiftelsen aktivt med främjande av forskning och utveckling.

Bidrag lämnas främst till funktionsnedsatta enskilda personer med rörelsehinder och deras organisationer inom ett geografiskt område som idag motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Här intill kan du ladda ner ansökningsblankett för utskrift. Det går också bra att skicka ett frankerat kuvert med din adress. Så skickar vi blankett.

 
 
 
Riktlinjer för ansökan

På grund av det stora antalet ansökningar varje månad och de begränsade resurser vi förfogar över, så tilllämpar styrelsen ett antal begränsningar vid bedömning och beslut av ansökningar. Inkomstprövning sker i enlighet med Skatteverkets regler för bidragsgivning.

Organisationer kan inte söka medel till ordinarie verksamhet utan endast till konkreta kostnadsberäknade projekt och till speciella hjälpmedel.

Sista ansökningsdag för föreningar och organisationer är 15 mars årligen.

Ansökningar skall innehålla redovisning av merkostnader som beror på fysiska funktionshinder.

Enskild sökande gör ansökan på stiftelsens ansökningsblankett. Blanketten skall vara fullständigt ifylld för att styrelsen skall kunna behandla ansökan.

Alla uppgifter måste kunna styrkas med läkarintyg eller intyg från annan behandlare. Ekonomisk redovisning styrks med kopia på senaste deklaration.

Ansökningblankett sändes med övriga handlingar som åberopas i frankerat kuvert till:

 

Änggårdsstiftelsen

SEB Stiftelsegruppen

405 04 Göteborg

 

 
 

Compact living

 

 

Svenska Kyrkan, Domkyrkoförsamlingen Göteborg!

Stiftelsen Olof och Augusta Melins Minnesfond

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till hyreshjälp, vård vid sjukdom eller annan dylik hjälp åt inom församlingen boende behövande ålderstigna, företrädesvis sådana, tillhörande kategorin pauvres honteux.

 

 

Domkyrkoförsamlingen
Kyrkogatan 28
411 15 Göteborg
031-7316130

Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns Minne

 

Ändamål: Hyresbidrag och understöd även i annan form

Behövande boende i Stockholm. Får inte tjäna mer än 150 000 kronor om året. Blankett finns att hämta hos Frimurarlogen på Blasieholmen, eller ring dit på 08-4633744 .

 

Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns Minne

Svenska Frimurare Orden

Blasieholmsgatan 6

111 48 Stockholm

Tel: 08-4633704

info@frimurarorden.se

https://www.frimurarorden.se/