Carl August Söderlunds Stiftelse

Stiftelsenamn:

Carl August Söderlunds Stiftelse

Organisationsnummer: 802405-3806
c/o Adress:  
Adress: Box 4015
Postnummer: 102 61
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7436800
Fax: 08-6439625
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Den disponibla avkastningen skall huvudsakligen användas till hjälp och understöd åt behövande handikappade och behövande lungsjuka varvid vid lika kvalifikationer Katarinabor eller andra Stockholmsbor bör äga företräde framför sökande från andra landsändar.

Av den årliga avkastningen skall ett belopp om minst 5000 kr användas till stöd åt behövande församlingsbor.

År: 2013
Tillgångar: 8.296.642 kr

Carl August Söderlunds Stiftelse

Ändamål:

 Skall huvudsakligen användas till hjälp och understöd åt behövande handikappade och behövande lungsjuka varvid vid lika kvalifikationer.

Katarinabor eller andra Stockholmsbor bör äga företräde framför sökande från landsändar.

Av den årliga avkastningen skall ett belopp på minst 5000 kr användas som stöd åt behövande församlingsbor.

 

Carl August Söderlunds Stiftelse
Box 4015
10261 Stockholm
tel 08-7436800