Filip och Ebba Andersons Pensionsfond

Filip och Ebba Andersons Pensionsfond
Klageröd 15
Tingvallsfonderna, Lennart Larson
457 50 BULLAREN
0525-50317

Pension skall endast utdelas till personer födda eller boende i Bullarens härad. Behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer äga företräde vid utdelningen. För erhållande av pension fordras att minst 10 år hava idkat eller arbetat vid jordbruk inom Tanums eller Bullarens härad. Om det finns särskilda skäl kan även den som arbetat kortare tid än 10 år beviljas pension. Pension må utgöra ett belopp om högst 30 % av prisbasbeloppet per år. Pension skall utgå för livstid, om icke särskilda omständigheter föranleda till annat.

Jontefonden

Jontefonden

En stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller har genomfört en transplantation, och deras syskon.
Målet är att skapa guldkant och glädje i vardagen för dessa barn och ungdomar.

Att söka guldkant

Att vara mitt i processen med sjukvård, sjukhusbesök, medicinering, sjukdom, oro och bundenhet är tufft för de barn som står på transplantationslistan för att få ett organ. Att vara syskon till en sådan bror eller syster är minst lika tufft. För de barn som genomgått en transplantation så har livet återvänt, men det är fortfarande en tuff resa att ta sig fram genom livet. Rädslan för avstötning och infektioner finns kvar. Resan tillbaka rent socialt kan också vara svår. Det är för dessa barn och ungdomar och deras syskon som Jontefonden kan göra en skillnad. Det är här vi vill vara med och skapa guldkant och glädje. Ibland kan önskningen vara stor och ibland kan den vara lite mindre. Ibland kan en påse extra gott och mysigt till sjukhuset eller ballonger i taket på sjukhussalen vara guldkant. Ibland kan man behöva skapa minnen i familjen genom gemensamma aktiviteter. Vad som är guldkant beror på önskemål, ålder och situation i familjen. Jontefonden försöker att uppfylla önskan på bästa sätt.

Hur går man till väga?

Är du ett barn eller ungdom som står på transplantationslistan för organtransplantation eller har du fått ett nytt organ eller är du ett syskon till en sådan person? Är du förälder till ett sådant barn eller ungdom?

Känner du något barn eller ungdom som passar in på ovanstående och som behöver guldkant på vardagen?

Gör då så här

  1. Skriv ett mail till info@jontefonden.se där du berättar vem du är, vem det är som söker guldkant, historien för den guldkantssökande och vad som skulle kunna skänka guldkant för den sökande. Ange även adress, mailadress samt telefonnummer samt den sökandes personnummer. Om den sökande är underårig så anges även telefonnummer för den sökandes föräldrar.
  2. Eftersom ansökan behandlas så kommer ett utlåtande från vårdpersonal/läkare att begäras in för att bekräfta att personen i fråga/eller syskonet står på transplantationslistan eller har genomgått en organtransplantation.
  3. Beslut om godkännande av ansökan om guldkant tas varje kvartal av Jontefondens styrelse.

Jobbar du inom sjukvården?

Är du sjukvårdspersonal och ser en patient eller dess syskon som behöver guldkant?

Som sjukvårdspersonal har du nära kontakt med barnen och deras familj. När du ser ett barn som står på listan eller som genomgått en transplantation eller deras syskon som är i behov av guldkant så gör du så här:

  1. Skriv ett mail till info@jontefonden.se där du berättar vem du är och lite kort om det barn du tycker bör få del av guldkant och varför. Ange ditt eget telefonnummer och mailadress.
  2. När du fått svar från Jontefonden, ta kontakt med den sökandes föräldrar och be dem skicka ett mail till info@jontefonden.se där de berättar historien om den guldkantssökande, intressen och vad som skulle kunna skänka guldkant för den sökande. I mailet ska anges adress, mailadress samt telefonnummer samt den sökandes personnummer. Om den sökande är underårig så anges även telefonnummer för den sökandes föräldrar. Jontefonden kommer att ta kontakt!
  3. Bifoga ett utlåtande från vårdpersonal/läkare som bekräftar att personen i fråga/eller syskonet står på transplantationslistan eller har genomgått en organtransplantation.
  4. Beslut om godkännande av ansökan om guldkant tas varje kvartal av Jontefondens styrelse men kan även tas snabbare beroende på hur stor önskan är.

 

 

Bli månadsgivare

Vill du bli månadsgivare skriver du ut och fyller i vår Autogiroblankett.

Egen insamling

Vill du skapa en egen insamling? Gå in på länken nedan och följ instruktionerna. Du kan följa hur mycket pengar som kommer in till just din insamling och du kan digitalt dela med dig av din insamlingssida till dina vänner.

Egen insamling

Vårt arbete är helt beroende av frivilliga gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Alla gåvor gör skillnad – små som stora! Det är med hjälp av ditt stöd som vi kan få möjlighet att sätta guldkant för barn och ungdomar som annars lever i en tuff vardag. Vårt mål är att skapa glädje! Tack på förhand!

Postgiro 90 04 87-0
Bankgiro 900-4870
Swish 123 263 88 80

Från utlandet
BIC: SWEDSESS
IBAN: SE46 8000 0810 5996 4251 5119

Vid frågor:

Gunilla Ivarsson, Generalsekreterare, E-post: gunilla@jontefonden.se Telefon: 070 922 79 68 eller

Tommy Ivarsson, Fundraiser, E-post: tommy@jontefonden.se Telefon: 070 822 79 22

 

90kontologgan
frii
header-08
 

Caroline Wijks Sjuksköterskehem

Stiftelsen ha till ändamål att bereda sjuksköterskor i Göteborg ett gott hem där de under sin ansträngande och slitande yrkesutövning kan komma i åtnjutande av väl behövlig lugn och trevnad.

Du som arbetar eller har arbetat i Göteborg kan nu söka stipendier från stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem.

Stiftelsen delar ut stipendier ur fonder till sjuksköterskor som är i behov av rekreation efter sjukdom eller ekonomisk förstärkning till följd av låg pension. Stipendier kan också sökas för studier inom sjuksköterskeyrken, dock inte för grundutbildning till sjuksköterska. Villkor för stipendier är att sökanden arbetar eller har arbetat i Göteborg.

http://www.u3363646.fsdata.se/carolinewijkwp/?p=91

Ansökan på särskild blankett senast 15 maj
Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem
c/o Marianne Håkansson
Mattssonsliden 8
41418 Göteborg
031-204338

 

Entré

CAROLINE WIJK

Född i London 1870 avled i Göteborg 1918.

Caroline var dotter till Eleonore och James J son Dickson (2:1). Modern var född Willerding och Caroline växte upp på Överås I Örgryte församling nära Göteborg. (se bilder på väggen i salongen)

Caroline gifte sig 1870 med Olof Wijk d.y. Carolines svärmor var den ryktbara ”blåögda” som Esaias Tegnér svärmade för.

Caroline och Olof fick tre barn. Olof Olofson, Hjalmar och Ella, gift von Rosen. Olof dog endast 25 år gammal under studier i Uppsala.

Detta föranledde Caroline att donera 700 000 kronor till ett konserthus I Göteborg. När huset äntligen byggdes var summan nära fördubblad. I konserthusets foyer står en vacker byst av Caroline.

Olof Wijk d.y. var en framstående kommunal- och riksdagspolitiker. Makarna tillbringade stora delar av åren 1867-90 i Stockholm och var kända för sin elegans och frikostighet. Olof var nära vän till Oscar II.

I Göteborg bodde familjen i eget hus vid Lilla Torget 1. ( Fiskekrogen). Huset byggs nu om till bostäder i regi Wallenstam som ägare. Se bilder

Wijks hade två våningar kontor, 2 våningar bostad varav en del beboddes av svärmor, den blåögda.

I huset föddes tanken på Caroline Wijks sjuksköterskehem. Caroline hyrde en privat sköterska till sin sjuka kokerska. Sköterskan berättade om svårigheter att ordna bostad efter pensioneringen m.m. (sköterskorna fick inte vara gifta och bodde alla inom sjukhuset under tjänstgöringstiden). Huset uppfördes under åren 1915 -1919 och var färdigt strax efter Caroline avled.

1:a & 2:a Samfonden – Gävle Kommun

Socialtjänsten för boende inom Gävle gamla stad:

1:a  Samfonden – Gävle Kommun 
Söks av:  Privatpersoner 
Ändamål:  Ensamstående kvinnor 
Ansökningstid 1 - 31 mars.
Mer information: www.gavle.se/fonder
Kundtjänst: 026 - 17 80 00

2 :a  Samfonden – Gävle Kommun
Söks av :   Privatpersoner och Organisationer
Ändamål :  Fyiskt och Psykiskt funktionshindrade barn och ungdomar
Ansökningstid: 1 - 31 mars
Mer information: www.gavle.se/fonder
Kundtjänst: 026 17 80 00