Ekonomiskt bidrag för änkor till officerare

Stiftelsen Anna och Erhard Lindéns donationsfond
Hargsvägen 31
Yngve Lindell
595 53 Mjölby
0142-23176

Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas för att lämna ekonomiskt bidrag till änkor och barn efter avliden underofficer, kompaniofficer och yrkesofficer vid f d Livgrenadjärregementet och Livgrenadjärbrigaden. Som änka räknas även efterlevande i ett stadigvarande samboförhållande.