Stiftelsen Louise Löwens donation

Fond för synskadade i f.d Malmöhus län

Stiftelsen Louise Löwens donation
ÄNDAMÅL
den årliga behållna avkastningen använde till hjälp till behövande synskadade i f.d Malmöhus län

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn: Stiftelsen Louise Löwens donation
Adress:
SEB
10640 Stockholm
Telefonnummer: 08-7635000

Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

 

-Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond-

Syfte

Främja rekreation för i f.d. Malmöhus län bosatta eller på inrättning vårdade psykiskt eller fysiskt handikappade människor genom att lämna bidrag till vårdinrättningar eller enskilda personer att företrädesvis användas till finansiering av utflykter och resor.

Vem kan söka?

Enskilda personer och vårdinrättningar i f d Malmöhus län, ej föreningar. “Hjälplösa handikappade människor”, enligt stiftelseurkund. Således krävs en avsevärd funktionsnedsättning.

Utdelning

Utdelning ske en gång per år. Sista ansökningsdatum är 31 januari.

Mer information

Skane.se/habilitering