Dr och fru Karl Graméns donationsstiftelse

Stiftelser

 Stipendier och bidrag finns att söka

Dr och fru Karl Graméns donationsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att utge bidrag till åldringar, föräldralösa barn, ensamstående mödrar, långvarigt sjuka, barn med läs- och skrivsvårigheter eller sammanslutningar av alkoholskadade personer (ex. länkförening).

Sökande ska vara bosatt i och förening ska vara verksam i Vänersborgs kommun.

Ansökan kan ske under perioden januari till april och utdelning sker en gång per år.

Särskild blankett krävs. Ladda ner blanketten direkt från vår hemsida här nedan, eller hämta den i kommunhusets information eller beställ den på tfn 0521-72 13 14 alt. 72 14 64.

OBS! Sista ansökningsdag är 30 april.

Ladda ner ansökningsblankett.PDF (pdf, 94 kB)


 

Ellen och Knut Petrés stiftelse

 Målgruppen för stiftelsen är behövande barn, kvinnor och pauvres honteux (fattiga som sett bättre dagar).

Du som söker ska vara bosatt i Vänersborgs kommun.

Ansökan kan ske under perioden maj till september och utdelning sker en gång per år.

Ansökningsblankett finns att hämta i kommunhusets information, Sundsgatan 29, Vänersborg eller kan laddas ner här.

AnsökningsblankettPDF (pdf, 97.9 kB)

Vill du veta mer kan du ringa Anne Elfving tel; 0521-72 13 14,
72 14 64. Vill du e-posta är adressen  anne.elfving@vanersborg.se

Välkommen med din ansökan senast 30 september.

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Sparbanksstiftelsens Barn- och Ungdomsstiftelse

Sparbanksstiftelsernas

Barn- och Ungdomsstiftelse

Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse har till uppgift att lämna bidrag till barn, som förlorat en förälder. Bidrag kan också lämnas till barn, som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse.

Stiftelsen bildades 2005 efter flodvågskatastrofen i sydostasien.

Vilka kan få bidrag?


Stiftelsen har enligt sina stadgar till ändamål att - antingen direkt eller via etablerade hjälporganisationer eller institutioner - lämna bidrag för

1. utbildning av barn och ungdomar, som förlorat en eller båda föräldrarna eller som
på annat sätt drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004

2. utbildning av barn och ungdomar, som drabbats av andra traumatiska händelser

3. vidareutbildning av lärare, läkare, psykologer och andra specialister, som i sin verk-
samhet möter barn och ungdomar med sådana upplevelser,

4. vetenskaplig forskning avseende vård- och omsorgsbehov hos sådana barn och
ungdomar. Stiftelsen kan lämna bidrag till barn som vistas i Sverige eller eljest
har anknytning till Sverige.

Inför beslut om bidrag utgår styrelsen från barnens behov.

För att bidrag skall beviljas för höstterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 30 september. För att bidrag skall beviljas för vårterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 28 februari.

Till ansökan ⇒

 

http://www.sbus.se/

 

 

Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse
E-mail
eller ring sekreteraren, tel nr 0709-99 60 15.