Sparbanksstiftelsens Barn- och Ungdomsstiftelse

Sparbanksstiftelsernas

Barn- och Ungdomsstiftelse

Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse har till uppgift att lämna bidrag till barn, som förlorat en förälder. Bidrag kan också lämnas till barn, som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse.

Stiftelsen bildades 2005 efter flodvågskatastrofen i sydostasien.

Vilka kan få bidrag?


Stiftelsen har enligt sina stadgar till ändamål att - antingen direkt eller via etablerade hjälporganisationer eller institutioner - lämna bidrag för

1. utbildning av barn och ungdomar, som förlorat en eller båda föräldrarna eller som
på annat sätt drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004

2. utbildning av barn och ungdomar, som drabbats av andra traumatiska händelser

3. vidareutbildning av lärare, läkare, psykologer och andra specialister, som i sin verk-
samhet möter barn och ungdomar med sådana upplevelser,

4. vetenskaplig forskning avseende vård- och omsorgsbehov hos sådana barn och
ungdomar. Stiftelsen kan lämna bidrag till barn som vistas i Sverige eller eljest
har anknytning till Sverige.

Inför beslut om bidrag utgår styrelsen från barnens behov.

För att bidrag skall beviljas för höstterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 30 september. För att bidrag skall beviljas för vårterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 28 februari.

Till ansökan ⇒

 

http://www.sbus.se/

 

 

Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse
E-mail
eller ring sekreteraren, tel nr 0709-99 60 15.

Posted in Fonder & Stipendier.