Fruntimmersamfundets Stiftelse

Fruntimmersamfundets Stiftelse
Ravinstigen 15
Anja Andersson
621 58 VISBY
0498/ 21 36 94

Stiftelsens ändamål är att främja kvinnors yrkesutbildning samt utöva hjäpverksamhet bland unga behövande kvinnor.

Nämnda ändamål skall stiftelsen söka förverkliga genom att till gotländska eller på Gotland yrkesverksamma kvinnor lämna bidrag eller stipendier för yrkesutbildning eller fortsatta studier, företrädesvis i ämnesområden, inom vilka undervisning tidigare bedrivits av Drottning Desiderias skola ( Drotning Desiderias arbetsskola ).

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Oskar Emanuels studiefond

Oskar Emanuels studiefond
Skytteanska skolan
920 64 TÄRNABY
0954-14015

Den årliga räntan på 1 700 000 kr skall användas till stipendier till elever kyrkobokförda inom Tärna församling för fortsatta studier efter grundskolan.

Stipendier skall tilldelas ungdomar från hem med svag ekonomi och skall kunna utgå till en och samma elev under högst tre år i följd. Rektor bestämmer årligen efter kollegiets hörande stipendiernas storlek och hur många stipendier, som skall delas ut liksom vilken eller vilka elever, som skall bli stipendiater. Avkastningen på 300 000 kr skall användas till tjänstgörande lärares fortbildning. Formen för fortbildningen och om medlen skall användas årligen eller med längre intervaller bestäms av rektor efter kollegiets hörande.