Oskar Emanuels studiefond

Oskar Emanuels studiefond
Skytteanska skolan
920 64 TÄRNABY
0954-14015

Den årliga räntan på 1 700 000 kr skall användas till stipendier till elever kyrkobokförda inom Tärna församling för fortsatta studier efter grundskolan.

Stipendier skall tilldelas ungdomar från hem med svag ekonomi och skall kunna utgå till en och samma elev under högst tre år i följd. Rektor bestämmer årligen efter kollegiets hörande stipendiernas storlek och hur många stipendier, som skall delas ut liksom vilken eller vilka elever, som skall bli stipendiater. Avkastningen på 300 000 kr skall användas till tjänstgörande lärares fortbildning. Formen för fortbildningen och om medlen skall användas årligen eller med längre intervaller bestäms av rektor efter kollegiets hörande.

Posted in Fonder & Stipendier.