Stiftelsen Oskar Johansson Skalleved Fond

Stiftelsen Oskar Johansson Skalleved Fond

Du som är född, uppväxt och/eller boende i Reftele, Ås och Kållerstads socknar har nu möjlighet att söka stipendier för sjuksköterskeutbildning.
 Oskar Johansson donerade sin fastighet i Skalleved till Reftele f.d. kommun 1961. Fastigheten skulle säljas och pengarna från försäljningen bildade en fond. Han beslutade att: ”Avkastningen (av kapitalet) skall som stipendier utdelas till elever inom Reftele, Ås och Kållerstads socknar, som genomgår utbildning till sjuksköterskor”.

Nästa ansökningstillfälle är våren 2017 för utbildning som pågått under vt 2016 och/eller ht 2016 och som stipendium inte beviljats för under 2016.

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2017.

Sökande ska vara/ha varit studerande på grundutbildning för sjuksköterska (180 hp) eller på vidareutbildning (master) eller på specialistutbildning (30-75 hp).

Läs mer om stipendiet och hur du går till väga för att skicka in din ansökan.PDF

Anders Svenssons donationsfond

Bildresultat för Gislaveds kommun

Anders Svenssons donationsfond

 

Gislaveds kommun har erhållit en donationsfond vars avkastning ska användas för stipendier åt ungdomar, som utbildar sig för praktiskt eller teoretiskt yrke.

Senast 15 april måste vi fått in din ansökan.

 

Stipendiet kan sökas av framåtsträvande, välartade, helnyktra ungdomar vilka är födda och hemmahörande inom Gislaveds gamla kommun (det vill säga inom de kommungränser som gällde före 1974). Stipendierna är avsedda för utbildning inom olika skolor, yrken med mera.

  • Med framåtsträvande och välartad menas en seriös strävan att uppfylla vissa mål i livet.
  • Med helnykterhet menas att vederbörande inte får förtära drycker med volymprocent överstigande 1,8%.
  • Studierna ska vara påbörjade innan 35 års ålder.
  • Studierna ska bedrivas på mer än halv tid.
  • Stipendiet kan endast sökas i fem år.
  • Stipendiet kan inte sökas för studier i Gislaved.
  • Stipendiaten ska redovisa studieresultatet.

Med hemmahörande avses den som vid tidpunkten för stipendiernas sökande är bosatt eller mantalsskriven i Gislaveds gamla kommun. Om den studerande på grund av sina studier är mantalsskriven på annan ort än Gislaved men fortfarande har fast anknytning till Gislaveds gamla kommun, kan stipendier sökas. Med fast anknytning menas att föräldrar, mor- och farföräldrar eller egna barn finns boende i Gislaved. Den studerande får inte ha bildat egen familj, med barn, på studieorten.

Studierna skall avse yrkesutbildning och utbildningen får ske inom eller utom Sverige och avse såväl teoretiska som praktiska studier.

Viktigt att skicka med i sin ansökan

Använd gärna Ansökningsblanketten som du hittar i högerspalt. Den skriver du ut, fyller i och skickar tillsammans med följande:

  • Personbevis från Skatteverket med födelseort, Gislaveds gamla kommun
  • Intyg med studieresultat från skolan
  • Nykterhetsintyg från trovärdig person (ej kompisar eller föräldrar)

Vill du ha eventuella pengar insatta direkt på ditt konto, glöm inte att uppge det i ansökan. Stipendieansökan för hela kalenderåret 2015 skall vara inkommen senast den 15 april 2016.

Observera att ansökan som kommer in efter den 15 april 2016 innebär avslag.
 

Ansökan skickas till:
"Anders Svenssons donationsfond"
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved
 

LADDA HEM

Blanketten fylls i direkt på skärmen. Skriv sedan ut den, skriv under den, och skicka in tillsammans med bilagorna.

http://www.gislaved.se/kommunochpolitik/stipendiumfonderochutmarkelser/anderssvenssonsdonationsfond.1667.html

Claudia Tremblay

Claudia Tremblay