Göteborgs Haga församlings stiftelse för behövande och sjuka

Den årliga avkastningen skall, sedan en tiondel lagts till kapitalet, delas ut som bidrag till behövande och sjuka bosatta i Göteborgs Haga församling.

 

Göteborgs Haga församlings stiftelse för behövande och sjuka
Stiftelseadm GB 47
Nordea
405 09 GÖTEBORG
031-7716022

Svenska Kyrkan, Göteborgs Haga församling!

Göteborgs Haga församlings stiftelse för behövande och sjuka

 

Den årliga avkastningen skall, sedan en tiondel lagts till kapitalet, delas ut som bidrag till behövande och sjuka bosatta i Göteborgs Haga församling.

 

Nordea
Stiftelseadm GB 47
405 09 Göteborg
031-7716022