Fond för behövande äldre i Helsingborg

Stiftelsen Inga Martins fond
Bengt Lidners gata 4
254 39 Helsingborg

Stiftelsens ändamål är att användas för att främja vård av behövande ålderstigna i Helsingborg

Fond till äldre behövande i Helsingborg

Stiftelsen Inga Martins fond
Bengt Lidners gata 4
254 39 Helsingborg

Stiftelsens ändamål är att användas för att främja vård av behövande ålderstigna.

Sture och Angelica Leanders Stiftelse

Sture och Angelica Leanders Stiftelse

Stiftelsen är grundad av kapten Sture Leander och hans hustru Angelica Leander.
Styrelsen består av lagmannen vid Helsingborgs tingsrätt samt kyrkoherdarna i Ängelholm- och Maria församlingar.

Ändamål: Understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta människor.

Ansökningstid: 15 Mars

Utdelning: Juni månad

Ansökan

Stiftelsen lämnar
bidrag till behövande, som antingen är

-minst 65 år gamla eller
-sjuka eller handikappade då gäller ingen åldersgräns

Berättigade att söka är personer bosatta inom Helsingborg och Landskrona kommuner samt inom Luggude, Åsbo och Bjäre kontrakt.

Styrelsen avgör vem som anses vara behövande och kan komma ifråga för bidrag.

Gör en ansökan: Ansökan

http://www.leandersstiftelse.se/ansokan/

 

Adress:
Sture och Angelica Leanders stiftelse
Kronborgsgatan 2c
252 22 Helsingborg

Telefon: 042-21 70 19

E-post: leander@leandersstiftelse.se

Stiftelsen Asylen för aktningsvärda ålderstigna

Stiftelsen Asylen för aktningsvärda ålderstigna
Möllegränden 8
252 23 Helsingborg
0706-356093

Asylen är avsedd att på förmånliga villkor bereda bostad åt i första hand behövande äldre män och kvinnor som varit bosatta i Helsingborg i minst 10 år.

Carola Henckels stiftelse

Carola Henckels stiftelse
Box 1453
Helsingborgs Kyrkoförvaltning
251 14 Helsingborg
042-37 28 00

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta i Helsingborg bosatta änkor efter eller döttrar till läkare, köpmän, skeppsredare, sjökaptener, i banker eller affärsföretag anställda tjänstemän och med nämnda kategorier jämförliga och därvid gärna sådana kvinnor, som sett bättre dagar.

Detta ändamål får ej vara av den art, att det enligt lag eller andra bestämmelser skall bekostas av skattemedel och stiftelsens avkastning således endast skulle medföra ett lägre skattebidrag.

Sjökapten Gustaf Nilssons stiftelse

Sjökapten Gustaf Nilssons stiftelse
Thure Röings gata 2
Advokat Bengt Andersson, Rosenberg Advokatbyrå
252 25 HELSINGBORG
042-12 63 50

Stiftelsen har till ändamål att under någon tid bereda fri bostad och underhåll med bidrag av penningar åt ett antal personer som särskilt under den vackraste årstiden behöver en tids vistelse i lugn och ro – såsom t. ex. efter genomgången sjukdom – men för övrigt kunna klara sig själva.

I andra hand skall stiftelsen äga utge stipendier och bidrag för utbildning, studier och forskning inom sjöfartens och kulturminnesvårdens områden åt personer som härstammar från Rya eller Örkelljunga socknar eller har annan anknytning till dessa bygder.

I tredje hand skall stiftelsen äga lämna bidrag till trevnad och trivsel för pensionärer inom Rya och Örkelljunga socknar, dock ej till ändamål som skall tillgodoses av skattemedel.

Förmögenhet:  18,599,284 kr

Stiftelsen Disponent och Fru Henry Dunkers Donation för beredande av bostäder åt Pauvres Honteux

Stiftelsen Disponent och Fru Henry Dunkers Donation för beredande av bostäder åt Pauvres Honteux
Stadsledningsförvaltningen
Helsingborgs Kommun
251 89 HELSINGBORG
042-10 50 00

Stiftelsens ändamål är att sedan 1/10 av avkastningen lagts till kapitalet, hjälpa mindre bemedlade att anskaffa och förhyra en tillfredsställande bostad.

Bidraget får bestämmas med hänsyn till sökandes ekonomiska omständigheter, fondens årliga tillgängliga avkastning och andra kända hjälpbehov samt skall syfta till att utgöra en verklig hjälp.

 

Helsingborgs Lasaretts stiftelse för hjälp åt patienter

Helsingborgs Lasaretts stiftelse för hjälp åt patienter
Amiralsgatan 17
Skandikon Administration AB
211 55 Malmö
0771-58 00 00

Stiftelsens ändamål är att avkastning skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, användas såsom bidrag till behövande patienter under eller efter vård på lasarettet.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses genom utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning skall lämplig hänsyn tas till de föreskrifter som gällt för de i stiftelsen ingående donationerna.

Henry och Gerda Dunkers stiftelse

Stiftelsenamn:

Henry och Gerda Dunkers stiftelse

Organisationsnummer: 843000-1183
c/o Adress:  
Adress: Box 1417
Postnummer: 251 14
Ort: HELSINGBORG
Telefonnummer: 042-18 33 55
Fax: 042-24 03 26
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Helsingborg
Ändamål:

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande kroppsligt svårt sjuka, företrädesvis sådana med hemvist i Helsingborg, dock ej sinnessjuka, sinnesslöa, epileptiker, kroniska alkoholister eller lungtuberkulösa, men må också främja vetenskaplig medicinsk forskning, företrädesvis beträffande kräftsjukdomar.

Det är Henry Dunkers önskan, att behövande släktingar till honom eller hans avlidna hustru ävensom behövande anställda eller förut anställda vid gummifabriken i Helsingborg ihågkommas i största möjliga utsträckning. Efter Henry Dunkers frånfälle skall stiftelsen med stiftelsens avkastningsmedel tillösa sig den Henry Dunker tidigare tillhöriga villa Hevea, kvarteret Linnéa i Helsingborg för vid Henry Dunkers frånfälle gällande taxeringsvärde.

Fastigheten skall efter erforderliga tillbyggnader och ändringar disponeras såsom ett sjukhus för stiftelsens ändamål och får av stiftelsen ej säljas eller uthyras.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Bertha och Otto Hills stiftelse

Stiftelsenamn: Bertha och Otto Hills stiftelse
Organisationsnummer: 843000-5606
c/o Adress: SEB Private Banking
Adress: Stiftelser & Företag
Postnummer: 205 20
Ort: MALMÖ
Telefonnummer: 040-667 60 00
Fax: 040-97 30 45
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Helsingborg
Ändamål: Stiftelsens ändamål är bidrag till kostnaderna för rekreation åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta köpmän samt kontors- och butiksanställda personer inom sydvästra Sverige samt deras familjer under semester eller eljest under fritid..