Stiftelsen Asylen för aktningsvärda ålderstigna

Stiftelsen Asylen för aktningsvärda ålderstigna
Möllegränden 8
252 23 Helsingborg
0706-356093

Asylen är avsedd att på förmånliga villkor bereda bostad åt i första hand behövande äldre män och kvinnor som varit bosatta i Helsingborg i minst 10 år.

Posted in Fonder & Stipendier.