Stiftelsen Sigurd Lindahls Minnesfond

Stiftelsen Sigurd Lindahls Minnesfond
Box 11037
Sofia Församling
100 61 STOCKHOLM
08-6415756

Avkastningen av fonden skulle efter kyrkorådets bestämmande användas till hyreshjälp åt behövande personer inom församlingen även som till hjälp till uppfostran och utbildning av unga män från församlingen.