Fond för behövande sjuka och studerande i Kalmar, Nybro och Vänersborg

Karin och Ulla Jarls stiftelse

Stiftelsenamn: Karin och Ulla Jarls stiftelse
Organisationsnummer: 802425-8520
c/o Adress: SEB
Adress: Stiftelser
Postnummer: 106 40
Ort: Stockholm
Telefonnummer: 08-7635000
Fax: 08-14 45 50
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Stiftelsen skall ha till ändamål att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning genom att utge bidrag till medellösa och begåvade ungdomar mantalsskrivna inom Kalmar kommun, Nybro kommun eller Vänersborgs kommun som önskar utbilda sig inom vårdyrket vid universitet eller högskola, dels utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till rehabilitering av cancersjuka mantalsskrivna inom Kalmar kommun, Nybro kommun eller Vänersborgs kommun.

Av stiftelsens årliga avkastning skall - sedan skatter och förvaltningskostnader betalats - 10 /tio/ procent av den behållna avkastningen läggas till kapitalet.

Återstoden av avkastningen skall användas för tillgodoseende av ovanstående ändamål enligt följande.

Hälften (1/2) skall utges såsom bidrag till medellösa och begåvade ungdomar mantalsskrivna inom Kalmar kommun, Nybro kommun eller Vänersborgs kommun som önskar utbilda sig inom vårdyrket vid universitet eller högskola.

Hälften (1/2) skall utges såsom bidrag till rehabilitering av cancersjuka mantalsskrivna inom Kalmar kommun, Nybro kommun eller Vänersborgs kommun.

Fond till behövande sjuka och handikappade, företrädesvis reumatiker, bosatta i Kalmar län

Rickard Eklunds Stiftelse

Rickard Eklunds Stiftelse

Butterfly-4

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att ge bidrag till behövande sjuka och handikappade, företrädesvis reumatiker, bosatta i Kalmar län att användas för vård och rehabilitering eller liknande ändamål.

att ansöka

Sista ansökningsdag 15 april och 15 november.

Butterfly-4

 

 

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Fond för bosatta i Kalmar

Kalmarstiftelsen

Kalmarstiftelsens ändamål 

Stiftelsens ändamål skall vara att ekonomiskt stödja fysiska personer som är bosatta inom Kalmar kommun.Stödet kan utgå till person som uppfyller någon eller flera av nedanstående punkter:

A)     Råkat ut för olycka och/eller sjukdom av allvarlig karaktär.

B)     Drabbad av psykisk ohälsa där den drabbade är mellan 13-30 år.

C)     Ägnar sig åt att hjälpa eller stödja andra personer, inom Kalmar kommun, utan
         hänsyn till egen person.  

D)     Ekonomiska bekymmer vid studerande till sjökapten.

E)     Skulle ingen av ovan nämnda ändamål gå att uppfylla skall stiftelsen stödja
         forskning och annan verksamhet med ändamål att förbättra Östersjöns vatten.

Ansökan  

Stiftelsens styrelse emotser skriftlig ansökan med motivering senast den 31/3 varje år till styrelseledamot:

 

Kalmarstiftelsen

c/o Jan Petersson

Källgatan 11B

311 75  Falkenberg

http://www.kalmarstiftelsen.se/Ansoekan/

Wollinska Stiftelsen

Vi tillhandahåller bostäder till hyresgäster i Kalmar med omnejd. Bostäderna är huvudsakligen tvårumslägenheter och finns i fem områden i Kalmar tätort.

Bostäder till hyresgäster i Kalmar med omnejd. Bostäderna är huvudsakligen tvårumslägenheter och finns i fem områden i Kalmar tätort.

villkor för boende

För att erhålla bostad hos Wollinska Stiftelsen skall vederbörande bo i Kalmar med omnejd och på grund av ålder och ekonomiska skäl vara i behov av ändamålsenlig bostad till låg hyra. För att få ställa sig i Wollinska stiftelsens bostadskö ska man ha uppnått en ålder av 65 år och ha en inkomst på max 4 basbelopp (2015 motsvarar det 178.000) och privata tillgångar på max 1 basbelopp (2015 motsvarar det 44 500).

Wollinska Stiftelsen

Oscar Wollin(1846-1928) kom till Kalmar 1874 där han köpte apoteket Lejonet och i oktober samma år fick han sina privilegier som apotekare. I mars 1882 gifte sig Oscar med Hilma Sjöling(1858-1943).

Hilma och Oscar Wollin fick inga egna barn och de hade kommit överens om ett gemensamt testamente med påföljden att Hilma fick sitta i orubbat bo vid makens bortgång. I det gemensamma testamentet nedtecknades donationer och gåvor. Testamentet blev offentligt 1943 efter Hilmas bortgång.

Av testamentet framgår att donationen skall förvaltas av en ”stiftelse, som benämnes Wollinska Stiftelsen, för beredande av ett hem för pauvres honteux i Kalmar”. Våren 1949 lades grunden till Stiftelsens första bygge i kv Cypressen med adress Kungsgatan 13. Om stiftelsens fastigheter och byggnader står att läsa på annan plats.

I såväl Kalmar som Borgholm finns gatunamn uppkallade efter Oscar Wollin.

 

http://wollinska.se/hem/

 

Rudolf och Therese Nordenankars stiftelse

Rudolf och Therese Nordenankars stiftelse

Hans Backne
Ståthållaregatan 3G
392 46 Kalmar
070-377 72 82

Understöd åt åldersstigna fattiga i Kalmar boende personer, företrädesvis Pauvres honteux.

Amanda och Albert Hjertqvists

 
Ändamål:
Åt en eller flera i Kalmar kyrkoskrivna personer, understödsfond som behöver ekonomisk hjälp för vård och lindring av reumatisk åkomma.
Ingen inskränkning får för den skull ske i personens rätt till ersättning av allmänna medel.
 
Amanda och Albert Hjertqvists
Kalmar kommun
Box 611, 391 26 Kalmar
Kontaktcenter 0480-45 00 00

Stiftelsen Kalmar kommuns samfond II

Ändamål:

Den disponibla avkastningen utdelas som bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov, med företräde för änkor eller för ogifta kvinnor eller för barn.

 

Stiftelsen Kalmar kommuns samfond II
Kalmar kommunstyrelse
Box 611
391 26 KALMAR
0480-450000