Fond för bosatta i Kalmar

Kalmarstiftelsen

Kalmarstiftelsens ändamål 

Stiftelsens ändamål skall vara att ekonomiskt stödja fysiska personer som är bosatta inom Kalmar kommun.Stödet kan utgå till person som uppfyller någon eller flera av nedanstående punkter:

A)     Råkat ut för olycka och/eller sjukdom av allvarlig karaktär.

B)     Drabbad av psykisk ohälsa där den drabbade är mellan 13-30 år.

C)     Ägnar sig åt att hjälpa eller stödja andra personer, inom Kalmar kommun, utan
         hänsyn till egen person.  

D)     Ekonomiska bekymmer vid studerande till sjökapten.

E)     Skulle ingen av ovan nämnda ändamål gå att uppfylla skall stiftelsen stödja
         forskning och annan verksamhet med ändamål att förbättra Östersjöns vatten.

Ansökan  

Stiftelsens styrelse emotser skriftlig ansökan med motivering senast den 31/3 varje år till styrelseledamot:

 

Kalmarstiftelsen

c/o Jan Petersson

Källgatan 11B

311 75  Falkenberg

http://www.kalmarstiftelsen.se/Ansoekan/

Posted in Fonder & Stipendier.