Konsul P. Olssons Stiftelse

Konsul P. Olssons Stiftelse

 

Här kan du ladda ner ansökan som pdf.

 
 
Konsul P. Olssons Stiftelse

Box 7118

250 07 Helsingborg

Ansökan om bidrag inför julen 2016

 
Anm. Kopia av beslut om slutlig skatt för inkomståret 2015 måste bifogas. Ansökan ska vara oss tillhanda 26/10 2016.

Bosatt i Helsingborg

Anm. Sökanden som har bruttoinkomst över 150 000:-/år är ej berättigade att erhålla bidrag från Stiftelsen.
 
Ansökan sändes till
Konsul P. Olssons Stiftelse
Box 7118
250 07 Helsingborg
 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Konsul P. Olssons Stiftelse

Stiftelsenamn:

Konsul P. Olssons Stiftelse

Organisationsnummer: 843000-1167
c/o Adress:  
Adress: Box 7118
Postnummer: 250 07
Ort: Helsingborg
Telefonnummer: 042-13 92 55
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Helsingborg
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen av stiftelsens tillgångar - sedan en tiondel därav lagts till kapitalet - skall användas till understödsverksamhet i form av hyresbidrag eller bidrag till semestervistelse år arbeterskor eller förutvarande sådana i Helsingborg, vilka befunnes vara i behov därav.
År: 2014
Tillgångar: 4.937.981 kr