Konsul P. Olssons Stiftelse

Stiftelsenamn:

Konsul P. Olssons Stiftelse

Organisationsnummer: 843000-1167
c/o Adress:  
Adress: Box 7118
Postnummer: 250 07
Ort: Helsingborg
Telefonnummer: 042-13 92 55
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Helsingborg
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen av stiftelsens tillgångar - sedan en tiondel därav lagts till kapitalet - skall användas till understödsverksamhet i form av hyresbidrag eller bidrag till semestervistelse år arbeterskor eller förutvarande sådana i Helsingborg, vilka befunnes vara i behov därav.
År: 2014
Tillgångar: 4.937.981 kr
Posted in Fonder & Stipendier.