Kvinnliga Kontoristföreningen

 

Kvinnliga Kontoristföreningen

Stiftelsen Anna Grundels Donationsfond
Avkastningen av denna fond skall, sedan en tiondel därav årligen lagts till kapitalet, om möjligt årligen utdelas som understöd till sjuka eller behövande kvinnliga kontorister, med företräde för sådana som lida av hjärt- eller gallsjukdom eller av kräftsjukdom.

 

Stiftelsen Systrarna Asps Donationsfond
För hjälp till behövande sjuka eller ålderstigna ensamstående kvinnor, som äro i behov av vård eller annan ekonomisk hjälp med företräde för medlemmar i Kvinnliga Kontoristföreningen.

 

Stiftelsen Sigrid Hallmans Donationsfond
När fonden uppgår till Kr. 10.000:- skall avkastningen användas till semesterbidrag åt föreningsmedlemmar.

 

Stiftelsen Axel Jacobssons Fond

Avkastningen av kapitalet skall årligen utbetalas som understöd åt äldre välmeriterade behövande kvinnliga kontorister, som på grund av åldersskäl fått sluta sina anställningar utan att av sin arbetsgivare erhålla erforderlig pension.

 

Stiftelsen Emy Ströms Minnesfond
Avkastningen av fondens medel är avsedd att utdelas till verkligt behövande kontorister, som av hälso- eller åldersskäl kommit i nödläge.

 

Stiftelsen Olga och Lisa Jonssons Minnesfond
Stiftelsen har till ändamål att bereda pensionärer inom Kvinnliga Kontoristföreningen hjälp och glädje.

 

Stiftelsen Syster Marys Hjälpfond
Till Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén i Stockholm skall utbetalas Fyrahundra /400:-/ kronor för att av Frälsningsarmén användas för att möjliggöra för behövande äldre eller sjuka kvinnor i Stockholm att på sommaren få komma ut på utflykter till landet eller att få komma dit för någon tids vistelse. Beloppet får ej användas för understöd, som det åligger stat eller kommun att lämna. Återstående avkastning skall användas för att möjliggöra att behövande äldre eller sjuka medlemmar i föreningen erhålla behövlig landsvistelse t.ex. å rekreationshem, som

 

KKFs kansli

Fleminggatan 77, 5 tr.
112 33 Stockholm

Telefonnummer: 08 - 652 16 20
E-post: kansli@kkf.se

Expedition öppettider
Torsdagar kl 11.00 - 15.00

Edit Lindbloms Studiefond

Kvinnliga Kontoristföreningen i Stockholm, KKF

Edit Lindbloms Studiefond för kvinnliga kontorister

Ändamål:

Medlemmar som vill vidareutbilda sig i yrket

Belopp:

Efter genomgången kurs kan en mindre del av kurskostnaden bekostas med bidraget ur fonden.

Ansökningstid:

Utdelas två gånger om året, för utdelning i juni sker ansökan under maj, för utdelning i december sker ansökan under november

Ansökan:

Särskild ansökningsblankett som rekvireras från nedanstående adress

Föreningen äger tre hus som hyrs ut till medlemmarna.

Solhöjden, ligger i Ängbyhöjden i Bromma, hyrs ut under sommarperioden och kan med fördel användas vid fester, såsom t ex 50-års, 60-års- fester eller andra jubileumstillfällen.

Villa Gertrud, ligger vid strandpromenaden i Sigtuna och kan hyras veckovis eller helger under hela året.

Grönklittstugan i Orsa kan hyras veckovis och under hela året.

KKF har en egen konstförening, Konstgillet, som gör besök hos konstnärer och ordnar visningar på gallerier och museer. Som medlem i Konstgillet deltar du i utlottning av konstverk en gång om året.

KKFs kansli
Fleminggatan 77, 5 tr.
 112 33 Stockholm
Telefonnummer: 08 - 652 16 20
 E-post: kansli@kkf.se
Expedition öppettider
 Torsdagar kl 11.00 - 15.00