Edit Lindbloms Studiefond

Kvinnliga Kontoristföreningen i Stockholm, KKF

Edit Lindbloms Studiefond för kvinnliga kontorister

Ändamål:

Medlemmar som vill vidareutbilda sig i yrket

Belopp:

Efter genomgången kurs kan en mindre del av kurskostnaden bekostas med bidraget ur fonden.

Ansökningstid:

Utdelas två gånger om året, för utdelning i juni sker ansökan under maj, för utdelning i december sker ansökan under november

Ansökan:

Särskild ansökningsblankett som rekvireras från nedanstående adress

Föreningen äger tre hus som hyrs ut till medlemmarna.

Solhöjden, ligger i Ängbyhöjden i Bromma, hyrs ut under sommarperioden och kan med fördel användas vid fester, såsom t ex 50-års, 60-års- fester eller andra jubileumstillfällen.

Villa Gertrud, ligger vid strandpromenaden i Sigtuna och kan hyras veckovis eller helger under hela året.

Grönklittstugan i Orsa kan hyras veckovis och under hela året.

KKF har en egen konstförening, Konstgillet, som gör besök hos konstnärer och ordnar visningar på gallerier och museer. Som medlem i Konstgillet deltar du i utlottning av konstverk en gång om året.

KKFs kansli
Fleminggatan 77, 5 tr.
 112 33 Stockholm
Telefonnummer: 08 - 652 16 20
 E-post: kansli@kkf.se
Expedition öppettider
 Torsdagar kl 11.00 - 15.00
Posted in Fonder & Stipendier.