Bidrag från Bo Lagerqvists Stiftelse

Bidrag från Bo Lagerqvists Stiftelse

Bo Lagerqvists stiftelse har till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till handikappade personer, företrädesvis personer med födelseskador, bosatta i Kronobergs län, företrädesvis Växjö Kommun, att användas för vård, rehabilitering eller liknande ändamål.

http://bidragsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/10/Ans%C3%B6kan-2016-Bo-Lagerqvist.pdf

Ansökningshandling
Information om Bo Lagerqvist Stiftelse

Syftet
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse kan ge bidrag till rekreations- och rehabiliteringsvistelser, barn- och ungdomsverksamhet, studier och hjälpmedel.

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, som instiftades 1961, tar emot samt förvaltar medel som tillfaller stiftelsen genom testamenten och gåvor.

Bidragsstiftelsen förvaltar även ett antal stiftelser som tillkommit genom testamentsförordnanden, där testamentsupprättaren har angivet särskilda ändamål och villkor för att bidraget ska utgå

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse är registrerad i det av länsstyrelsen i Stockholm förda stiftelseregistret.

Villkoren
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse ger bidrag till personer med betydande rörelsehinder.

Bidrag kan utgå för rekreationsvistelse såväl inom som utom Sverige, och ges då i första hand för att täcka kostnader för medhjälpare. Bidrag utges dock inte till hela kostnaden.

Bidrag kan även utgår till studier samt hjälpmedel, som inte erhålles genom samhällets försorg.

Stiftelsen ger inte bidrag till inköp av fordon.

Bidrag till dator kan i första hand ges till barn och ungdomar mellan 6 – 18 år, som är i behov av dator i hemmet för träning av finmotorik.

Ansökan
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse har ett ansökningstillfälle per år, och ansökan ska vara inlämnad senast den 1 september.

Ansökningsblanketter

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, Alsnögatan 7, 4tr, 116 41 Stockholm.

För kontakt, ring eller mejla, Bidragsstiftelsens handläggare Eva Ramberg, eva.ramberg@dhr.se, tele 08-744 12 90.

http://bidragsstiftelsen.se/

 

Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse

Stiftelsenamn:

Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse

Organisationsnummer: 802424-3977
c/o Adress: SEB
Adress: Stiftelser
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7635000
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  

Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag för ekonomisk behövande sjuka och handikappade bosatta i Kronobergs län. Bidrag lämnas för vård, rehabilitering och liknande ändamål.

att ansöka

Ansökningsblankett ska vara stiftelsen tillhanda senast 15 april eller 15 november.

Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till sjuka och handikappade bosatta i Kronobergs län, att användas för vård, rehabilitering eller liknande ändamål.
År: 2014
Tillgångar: 13.283.181 kr

Stiftelsen Markussens studiefond

Stiftelsen Markussens studiefond

Stiftelsen Markussens studiefond delar ut stipendier till behövande, skötsamma och särskilt begåvade studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult.

Ansökan ska vara inkommen till studiefonden senast den 20 februari.

Ansök här! ⇒

http://markussens.se/presentation/

Historik

Det är 50 år sedan stiftelsen Markussens studiefond delade ut sina första stipendier. Studiefonden är grundad på ett testamente som Markus och Karen Markussen upprättade 1944. Makarna hade förordat att huvuddelen av deras behållna förmögenhet skulle tillfalla en fond benämnd ”Markussens studiefond”.

 

 

JA Ahlstrand fond för studier

För zoologiska studier, även resor. Stip tilldelas infödd svensk medb, med företräde för sök som är född i Kronobergs län.

Belopp: ca 52 000 kr

Sista ansökningsdag är den 30 nov

Ans på särskild blankett inges till

Kungl Vetenskapsakademien

Box 500 05

104 05 Stockholm

Ans blankett från stip sekr tel 08-673 95 00

Kungl Vetenskapsakademien

 

Fond till sjuka i Kronobergslän

Kronobergs län

Namn

-Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse-

c/o SEB Stiftelser
106 40 Stockholm

http://www.seb.se/pow/wcp/filedownload.asp?file=DUID_691B4D815FFBA344C1257B32002D7D94_A7688.pdf

Ansökningsblankett ska vara stiftelsen tillhanda senast 15 maj eller 20 november.

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag för ekonomisk behövande sjuka och handikappade bosatta i Kronobergs län. Bidrag lämnas för vård, rehabilitering och liknande ändamål