JA Ahlstrand fond för studier

För zoologiska studier, även resor. Stip tilldelas infödd svensk medb, med företräde för sök som är född i Kronobergs län.

Belopp: ca 52 000 kr

Sista ansökningsdag är den 30 nov

Ans på särskild blankett inges till

Kungl Vetenskapsakademien

Box 500 05

104 05 Stockholm

Ans blankett från stip sekr tel 08-673 95 00

Kungl Vetenskapsakademien

 

Posted in Fonder & Stipendier.