Bidrag från Bo Lagerqvists Stiftelse

Bidrag från Bo Lagerqvists Stiftelse

Bo Lagerqvists stiftelse har till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till handikappade personer, företrädesvis personer med födelseskador, bosatta i Kronobergs län, företrädesvis Växjö Kommun, att användas för vård, rehabilitering eller liknande ändamål.

http://bidragsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/10/Ans%C3%B6kan-2016-Bo-Lagerqvist.pdf

Ansökningshandling
Information om Bo Lagerqvist Stiftelse

Syftet
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse kan ge bidrag till rekreations- och rehabiliteringsvistelser, barn- och ungdomsverksamhet, studier och hjälpmedel.

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, som instiftades 1961, tar emot samt förvaltar medel som tillfaller stiftelsen genom testamenten och gåvor.

Bidragsstiftelsen förvaltar även ett antal stiftelser som tillkommit genom testamentsförordnanden, där testamentsupprättaren har angivet särskilda ändamål och villkor för att bidraget ska utgå

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse är registrerad i det av länsstyrelsen i Stockholm förda stiftelseregistret.

Villkoren
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse ger bidrag till personer med betydande rörelsehinder.

Bidrag kan utgå för rekreationsvistelse såväl inom som utom Sverige, och ges då i första hand för att täcka kostnader för medhjälpare. Bidrag utges dock inte till hela kostnaden.

Bidrag kan även utgår till studier samt hjälpmedel, som inte erhålles genom samhällets försorg.

Stiftelsen ger inte bidrag till inköp av fordon.

Bidrag till dator kan i första hand ges till barn och ungdomar mellan 6 – 18 år, som är i behov av dator i hemmet för träning av finmotorik.

Ansökan
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse har ett ansökningstillfälle per år, och ansökan ska vara inlämnad senast den 1 september.

Ansökningsblanketter

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, Alsnögatan 7, 4tr, 116 41 Stockholm.

För kontakt, ring eller mejla, Bidragsstiftelsens handläggare Eva Ramberg, eva.ramberg@dhr.se, tele 08-744 12 90.

http://bidragsstiftelsen.se/

 

Posted in Fonder & Stipendier.