Majken och Rolf Grenthes Stiftelse

Majken och Rolf Grenthes Stiftelse
Box 43
Vaggeryds kommun
568 21 Skillingaryd
0370-6781 00

Av avkastningen skall 5 000 kronor avsättas för ett personligt stipendium för en framstående högst 30 år gammal kvinnlig gymnast, idrottskvinna eller ungdomsledare i Vaggeryds kommun. För de första kategorierna innebär ”framstående” att vederbörande visat sin förmåga vid nationella eller internationella tävlingar. Stipendiet kan inte sökas, utan kandidater måste nomineras av lämpliga organisationer i kommunen. Stipendiet bör delas ut vid lämplig offentlig aktivitet, t ex ”Vaggerydsdagen”.

Resterande medel skall användas för två ändamål:

1. Till stöd av utbildningsverksamhet för barn och ungdom i Vaggeryds tätort, särskilt sådan med internationell anknytning. Medlen får ej användas till personliga stipendier eller klasstudieresor – de kan däremot användas för det planeringsarbete som är nödvändigt för att etablera och vidmakthålla internationellt samarbete.

2. Till projektstöd för verksamhet vid Vaggeryds Museum.Vid redovisning av projekt ska framgå att stöd erhållits från Stiftelsen.Eftersom de tillgängliga medlen kommer att vara begränsade ska stöd utgå till högst tre ändamål utöver det personliga stipendiet. Styrelsen kan också stödja större projekt genom anslag under en period av högst två år.

http://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/kommunfakta/priser-och-stipendier/majken-och-rolf-grenthes-stiftelse.html

Stiftelsen Valborg Rinmans donationsfond till förmån för pauvres honteux i Vetlanda Stad

Av fondens behållna årsavkastning, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, skall enligt Kyrkorådets i Vetlanda beprövande utbetalas understöd till någon ålderstigen eller sjuklig kvinnlig behövande ur medelklassen i Vetlanda stad, vilken icke åtnjuter fattigvård.

 

Stiftelsen Valborg Rinmans donationsfond till förmån för pauvres honteux i Vetlanda Stad
Nordea Stiftelseadm, G 273
105 71 STOCKHOLM
08-57942822

Martha Stuhres stiftelse

Stiftelsen skall främja musikalisk utbildning för unga pianister genom att den årliga avkastningen utdelas som stipendium till kvinnlig pianist, helst från Skåne, som utbildar sig till konsertpianist.

Härvid skall beaktas vederbörandes begåvning och behov av ekonomisk hjälp; särskilt för vidare utbildning utomlands. Stipendiet kan utgå till samma person två år i rad.

 

Martha Stuhres stiftelse
Stiftelser & Företag
SEB Private Banking
205 20 MALMÖ
040-667 60 00

Stiftelsen Örnbergs Minnesfond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Örnbergs Minnesfond

Organisationsnummer: 802411-5332
c/o Adress: Söderbykarls pastorat
Adress: PL 4179
Postnummer: 761 73
Ort: Norrtälje
Telefonnummer: 0176-228376
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Norrtälje
Ändamål: Stipendiet skall i första hand delas ut till en moderlös kvinnlig gymnasielev i avgångsklass och i sista hand till en manlig gymnasieelev i avgångsklass.
År: 2015
Tillgångar:  

Annalisa Ericsons Stiftelse

Stiftelsenamn:

Annalisa Ericsons Stiftelse

Organisationsnummer: 802424-9602
c/o Adress: Peter Schildt
Adress: Fatburstrappan 18
Postnummer: 118 26
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 070-2587049
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Stiftelsens ändamål skall vara att årligen dela ut ett stipendium till en ung begåvad kvinnlig skådespelerskas vidareutbildning och konstnärliga utveckling, som förutom förtjänstfull skådespelarinsats även visat särskilda talanger för dans och sång.

Stipendiet uppgår till stiftelsens avkastning efter förvaltningskostnader och styrelsens omkostnader, dock alltid till minst 30 000 kr.

Räcker inte stiftelsens avkastning får stiftelsens kapital tas i anspråk. Styrelsen har rätt att ändra stipendiesumman allt efter stiftelsens ekonomiska förutsättningar.

Stipendieutdelningen ska efterföljas av en middag på restaurang i Stockholm.

Vid utdelningen av stipendiet med efterföljande middag skall styrelseledamöternas respektive maka, make eller sambo också bjudas in att delta.