Majken och Rolf Grenthes Stiftelse

Majken och Rolf Grenthes Stiftelse
Box 43
Vaggeryds kommun
568 21 Skillingaryd
0370-6781 00

Av avkastningen skall 5 000 kronor avsättas för ett personligt stipendium för en framstående högst 30 år gammal kvinnlig gymnast, idrottskvinna eller ungdomsledare i Vaggeryds kommun. För de första kategorierna innebär ”framstående” att vederbörande visat sin förmåga vid nationella eller internationella tävlingar. Stipendiet kan inte sökas, utan kandidater måste nomineras av lämpliga organisationer i kommunen. Stipendiet bör delas ut vid lämplig offentlig aktivitet, t ex ”Vaggerydsdagen”.

Resterande medel skall användas för två ändamål:

1. Till stöd av utbildningsverksamhet för barn och ungdom i Vaggeryds tätort, särskilt sådan med internationell anknytning. Medlen får ej användas till personliga stipendier eller klasstudieresor – de kan däremot användas för det planeringsarbete som är nödvändigt för att etablera och vidmakthålla internationellt samarbete.

2. Till projektstöd för verksamhet vid Vaggeryds Museum.Vid redovisning av projekt ska framgå att stöd erhållits från Stiftelsen.Eftersom de tillgängliga medlen kommer att vara begränsade ska stöd utgå till högst tre ändamål utöver det personliga stipendiet. Styrelsen kan också stödja större projekt genom anslag under en period av högst två år.

http://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/kommunfakta/priser-och-stipendier/majken-och-rolf-grenthes-stiftelse.html

Posted in Fonder & Stipendier.