Filur namnlappar

Minska risken att kläder försvinner och kläderna blir inte lika stöldbegärliga med namnlappar