Söka bidrag för Volontärinsats

Kanske vill du bli volontär men har inte råd att bekosta resan själv?

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond

Stipendium kan sökas för utlandsresor som faller inom någon av följande tre kategorier:

  • lägervistelser med gemensamma aktiviteter med ungdomar från annat land/andra länder
  • utbyten, dvs besök i annat land varifrån även svarsbesök till Sverige kommer att ske
  • volontärinsatser av minst fyra veckors längd.

Ansökningar med beräknad avresa mellan 1 maj och 30 november skall vara respektive kansli tillhanda senast 15 februari.

Ansökningar med beräknad avresa mellan 1 december och 30 april skall vara respektive kansli tillhanda senast 15 september.

Ansökan skickas per vanlig post till Folke Bernadottes Minnesfond, Box 4309, 102 67 Stockholm.

ANSÖKNINGSBLANKETT

Vidare upplysningar kan erhållas av kansliet, tel 08 - 662 25 05

(Telefontider anges på telefonsvarare)

E-post: fbminne@gmail.com

FOLKE BERNADOTTES MINNESFOND

Box 4309, 102 67 Stockholm

 

Här finns Volontärresor

https://www.volontarresor.se/

Kerstin Wijk-Broströms stiftelse

Kerstin Wijk-Broströms stiftelse butterflower

Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet bland behövande samt främja vetenskaplig forskning.

Avkastningsmedlen bör företrädesvis användas för främjande av sjörättsforskning i Göteborg, till utbildningsstipendier åt personer, som verkar inom områdena för hemslöjd och konsthantverk och som önskar den stimulans och inspiration till förnyelse som studier utanför den vanliga verksamhetsmiljön kan skänka.

Samt till resebidrag åt behövande personer, som drabbats av fysiskt eller psykiskt handikapp och som för sin vård och rehabilitering kan vara i behov av vistelse i länder med varmare klimat.

SEB
Institutioner & Stiftelser
405 04
GÖTEBORG
031-622516
031-158845