Pensionsfond åt sjuksköterskor som har tjänstgjort på Sahlgrenska

Stiftelsen Dr Alrik Lindhs pensionsfond

Stiftelsenamn: Stiftelsen Dr Alrik Lindhs pensionsfond
Organisationsnummer: 857500-1279
c/o Adress: Västra Götalandsregionen
Adress: Stiftelseenheten
Postnummer: 462 80
Ort: VÄNERSBORG
Telefonnummer: 031-630500
Fax:
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson:
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Vänersborg
Ändamål: Pensionsfondens ändamål är att åt sjuksköterskor, vilka tjänstgjort vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och till följd av ålderdom eller sjukdom ådragen under tjänsten, äro oförmögna att med sitt kall fortfara och i behov av hjälp, lämna årligt eller tillfälligt understöd.

Årligt understöd må endast tilldelas den, som uppnått minst 50 års ålder och i minst 20 år tjänstgjort såsom ordinarie sjuksköterska å Sahlgrenska sjukhuset; tillfälligt understöd utan avseende  ålder eller tjänstetid.

Till understöd må endast avkastningen av fonden användas, och får sålunda fondens kapital icke minskas, icke utdelad avkastning läggas till fondens kapital.

Utdelning 6ggr per år

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 149kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Fond för sjuksköterskor

Stiftelsen Hemtunafonderna

ÄNDAMÅL: Avkastningen av fröken Sally Petersons hyresbidragsfond, Ebba Danelius donationsfond, August Höijers hyresbidragsfond, fröken Sigrid Ulrichs fond och fröken Ebba Sjögrens fond, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet får användas till hyresbidrag åt för resp fond angiven kategori av behövande sjuksköterskor samt att avkastningen av tillgångarna i övrigt, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till bidrag åt sjuksköterskor som på grund av sjukdom, ålder eller eljest är i behov av hjälp och ekonomiskt stöd (behövande) samt åt blivande sjuksköterskor (sjuksköterskeelever) som på grund av sjukdom är i behov av hjälp.

ANSÖKAN: För ansökan se nedanstående hemsida, eller kontakta föreningen.

KONTAKTDETALJER

Stiftelsen Hemtunafonderna

c/o Svensk Sjuksköterskeförening

Baldersgatan 1
114 27 STOCKHOLM

Telefon: 08 - 412 24 00

E-mejl: ssf@swenurse.se

Webbsida: http://www.swenurse.se

 
  Kontaktperson: Lina Hammarbäck
  E-mejl: lina.hammarback@swenurse.se
 
Telefon: 08-412 24 09

Stiftelsen Oskar Johansson Skalleved Fond

Stiftelsen Oskar Johansson Skalleved Fond

Du som är född, uppväxt och/eller boende i Reftele, Ås och Kållerstads socknar har nu möjlighet att söka stipendier för sjuksköterskeutbildning.
 Oskar Johansson donerade sin fastighet i Skalleved till Reftele f.d. kommun 1961. Fastigheten skulle säljas och pengarna från försäljningen bildade en fond. Han beslutade att: ”Avkastningen (av kapitalet) skall som stipendier utdelas till elever inom Reftele, Ås och Kållerstads socknar, som genomgår utbildning till sjuksköterskor”.

Nästa ansökningstillfälle är våren 2017 för utbildning som pågått under vt 2016 och/eller ht 2016 och som stipendium inte beviljats för under 2016.

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2017.

Sökande ska vara/ha varit studerande på grundutbildning för sjuksköterska (180 hp) eller på vidareutbildning (master) eller på specialistutbildning (30-75 hp).

Läs mer om stipendiet och hur du går till väga för att skicka in din ansökan.PDF

Caroline Wijks Sjuksköterskehem

Stiftelsen ha till ändamål att bereda sjuksköterskor i Göteborg ett gott hem där de under sin ansträngande och slitande yrkesutövning kan komma i åtnjutande av väl behövlig lugn och trevnad.

Du som arbetar eller har arbetat i Göteborg kan nu söka stipendier från stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem.

Stiftelsen delar ut stipendier ur fonder till sjuksköterskor som är i behov av rekreation efter sjukdom eller ekonomisk förstärkning till följd av låg pension. Stipendier kan också sökas för studier inom sjuksköterskeyrken, dock inte för grundutbildning till sjuksköterska. Villkor för stipendier är att sökanden arbetar eller har arbetat i Göteborg.

http://www.u3363646.fsdata.se/carolinewijkwp/?p=91

Ansökan på särskild blankett senast 15 maj
Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem
c/o Marianne Håkansson
Mattssonsliden 8
41418 Göteborg
031-204338

 

Entré

CAROLINE WIJK

Född i London 1870 avled i Göteborg 1918.

Caroline var dotter till Eleonore och James J son Dickson (2:1). Modern var född Willerding och Caroline växte upp på Överås I Örgryte församling nära Göteborg. (se bilder på väggen i salongen)

Caroline gifte sig 1870 med Olof Wijk d.y. Carolines svärmor var den ryktbara ”blåögda” som Esaias Tegnér svärmade för.

Caroline och Olof fick tre barn. Olof Olofson, Hjalmar och Ella, gift von Rosen. Olof dog endast 25 år gammal under studier i Uppsala.

Detta föranledde Caroline att donera 700 000 kronor till ett konserthus I Göteborg. När huset äntligen byggdes var summan nära fördubblad. I konserthusets foyer står en vacker byst av Caroline.

Olof Wijk d.y. var en framstående kommunal- och riksdagspolitiker. Makarna tillbringade stora delar av åren 1867-90 i Stockholm och var kända för sin elegans och frikostighet. Olof var nära vän till Oscar II.

I Göteborg bodde familjen i eget hus vid Lilla Torget 1. ( Fiskekrogen). Huset byggs nu om till bostäder i regi Wallenstam som ägare. Se bilder

Wijks hade två våningar kontor, 2 våningar bostad varav en del beboddes av svärmor, den blåögda.

I huset föddes tanken på Caroline Wijks sjuksköterskehem. Caroline hyrde en privat sköterska till sin sjuka kokerska. Sköterskan berättade om svårigheter att ordna bostad efter pensioneringen m.m. (sköterskorna fick inte vara gifta och bodde alla inom sjukhuset under tjänstgöringstiden). Huset uppfördes under åren 1915 -1919 och var färdigt strax efter Caroline avled.